Uprava

Upravu kompanije predstavljaju:

  • GENERALNI DIREKTOR: Ratomir Todorović, diplomirani građevinski inženjer
  • IZVRŠNI DIREKTOR ZA MEHANIZACIJU: Nenad Knežević, diplomirani inženjer mašinstva
  • IZVRŠNI DIREKTOR ZA TEHNIČKE POSLOVE: Aleksandar Todorović, građevinski inženjer
  • IZVRŠNI DIREKTOR ZA FINANSIJSKE I KOMERCIJALNE POSLOVE: Dragiša Đurić, diplomirani ekonomist
  • IZVRŠNI DIREKTOR ZA PRAVNE POSLOVE, LJUDSKE RESURSE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM: Ivan Trikić, diplomirani pravnik