Planum je osnovan 14.01.1948. godine, kao specijalizovano preduzeće za izgradnju vojnih aerodroma.

Uvodna reč g.Ratomira Todorovića, Generalnog direktora GP Planum AD Beograd, sa proslave 70. godišnjice preduzeća - Januar 2018. godine

Planum je preduzeće sa velikim poslovnim iskustvom, sposobno da, koristeći najprimerenija tehnička i tehnološka rešenja, gradi, proširuje i rekonstruiše aerodrome svih kategorija i svih tipova kolovoznih zastora, kao i cele vazduhoplovne baze, puteve i železničke pruge, putne, železničke i hidro-tehničke tunele, podzemne objekte posebne namene, betonske i zemljane brane i objekte gradske infrastrukture.

PLANUM je osnovan 14.01.1948. godine kao specijalizovano preduzeće za izgradnju vojnih aerodroma. Početkom 60-tih godina prošlog veka proširuje svoju delatnost na sve objekte niskogradnje i hidro-tehničke objekte. Upravo taj razvoj omogućio mu je da ulaz na inostrano tržište.

Tokom višedecenijskog poslovanja izvodio je radove po čitavoj bivšoj Jugoslaviji i na tri kontinenta - Evropi, Aziji i Africi.

Istorija preduzeća delila je sudbinu zemlje iz koje potiče. Prve četiri decenije bile su godine razvoja inapretka. Zatim su počele godine ratova i krize, raspada zemlje, sankcija. Istovremeno, velike promene dešavale su se i na svetskom tržištu i to tamo gde smo radili velike projekte. Trebalo je snaći se posle raspada Sovjetskog Saveza, ratova u Kuvajtu i Iraku, Angoli.Neprekidnost rada na inostranom tržištu rukovodstvo Planuma je osiguralo u Ruskoj Federaciji.

Za 70 godina naši inženjeri, tehničari, radnici izgradili su velike i važne objekte. Ponosni smo na više od 40 savremenih aerodroma, lokalne, savezne i međunarodne kategorije u Jugoslaviji, Siriji, Jordanu, Zambiji, Kuvajtu, Iraku, Angoli, Ruskoj Federaciji, Republici Kazahstanu. Na vazduhoplovne baze u Jordanu, Kuvajtu, Iraku i Angoli. Na više od tri stotine kilometara auto-puteva i na više od 1500 km savremenih magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva na teritoriji bivše Jugoslavije, Zambije, Sirije, Iraka, Angole, Džibutija, Kazahstana i Ruskoe Federacije. Na brojne kilometre donjeg stroja železničkih pruga, na tunele, mostove i ostale prateće objekte, velika podzemna skloništa,objekate i rezervoare za vojne potrebe. Na brane u Jordanu, Kambodži, Gvineji i Jugoslaviji. Na veliki broj objekata gradske infrastrukture u Srbiji, Zambiji, Angoli, Ruskoj Federaciji.

Reputacija firme PLANUM stečena u oblasti izgradnje aerodroma, kao i ugled jedne od vodećih firmi u oblasti građevinarstva na Balkanu i u Evropi bili su ulaznica za teritoriju nekadašnjeg SSSR, (Rusku Federaciju i Republiku Kazahstan).

Poseban uspeh smatramo činjenicom da je PLANUM je dobijao poslove na čitavoj teritoriji RF. Najveći broj objekata izgrađen je u Sibiru, na krajnjem severu i severo-istoku RF u uslovima najsurovije klime, gde je tlo uvek smrznuto.

Za 20 godina, od 1994. do 2014. godine, PLANUM je u ovim zemljama radio na više od 100 većih i manjih objekata na projektima vazdušnog i drumskog saobraćaja, odnosno izgradnje, proširenju ili obnovi aerodroma, puteva i mostova, ali i gradske infrastrukture.

Zahvaljujući stručnom, obrazovanom i iskusnom kadru, neprekidnom usavršavanju i ulaganju u opremu i mehanizaciju već 70 godina uspešno gradimo objekte od javnog značaja. Kvalitetno i odgovorno izvođenje radova kao i poverenje investitora i naših poslovnih partnera nam je najvažnija preporuka za nove poslove i nova tržišta.

Kroz dugu istoriju preduzeće je menjalo organizaciono-pravne forme. Danas svoju delatnost ostvaruje kao akcionarsko društvo u privatnom vlasništvu - G.P. „Planum“, A.D.

Za sedam decenija postojanja u PLANUMU je radilo ukupno oko 19.000 ljudi. Ako uzmemo u obzir i članove porodica svojih radnika, PLANUMOV značaj za privredu svoje zemlje je očigledan. Mnoginjegovi radnici su u njemu proveli čitav svoj radni vek. Stipendirao je na stotine inženjera, ali i radnika proizvodno-građevinsko-mašinske struke. Zapravo, sa pravom bi se moglo reći da smo riznica stručnih i kvalitetnih kadrova, od kojih su neki i danas na našim i gradilištima širom sveta.

Osnovani smo za velike i strateški važne projekte što smo opravdali i dokazali skroz sedam decenija uspešnog rada u zemlji i inostranstvu.