Projektovanje složenih građevinskih objekata, upravljanje svim vrstama građevinskih projekata ...

Planum je danas jedna od najvećih građevinskih kompanija u Srbiji, sa iskustvom koje je stpljivo sticano tokom proteklih sedam decenija.

Ono što izdvaja kompaniju od sličnih je njen ljudski potencijal. Tokom godina, kompanija je stipendirala mnoge studente Građevinskog fakulteta u Beogradu; trenutno za potrebe kompanije posao obavljaju u zemlji i inostranstvu:

 • Diplomiranih građevinskih inženjera i geodeta: >30
 • Diplomiranih elektro i mašinskih inženjera: >20
 • Inženjera i tehničara građevinske i geodetske struke: >20
 • Inženjera i tehničara elektro i mašinske struke: >10
 • Diplomiranih ekonomista i pravnika: >10
 • Ekonomista i administrativnih radnika: >10
 • Visoko-kvalifikovanih i kvalifikovanih građevinskih radnika: >120
 • Visoko-kvalifikovanih i kvalifikovanih elektro i mašinskih radnika: >50
 • Polu-kvalifikovanih i ne-kvalifikovanih građevinskih radnika: >250
 • Polu-kvalifikovanih i ne-kvalifikovanih elektro i mašinskih radnika: >80
 • Kvalifikovanih radnika ostalih struka: >50
 • Ukupno: > 650

Kompanija poseduje objekte za smeštaj i odmor svojih zaposlenih.