Aerodromi, autoputevi, magistralni i regionalni putevi, tuneli, železnička infrastruktura, mostovi, brane, zgrade...

Projekti po kojima je Planum poznat su tuneli i aerodromske piste. Međutim, iskustvo kompanije u izgradnji saobraćajnica postavlja je na mesto jednog od lidera u regionu.

Sa ponosom navodimo da je naše preduzeće jedno od najvećih izvođača ove vrste radova. Ono što ne navodimo do kraja u našoj listi izvedenih objekata su podaci vezani za izvođenje tajnih, vojnih objekata, koje je Planum u prethodnom periodu izgradio podosta.

Osim aerodroma, Planum je prepoznatljivo ime u građevinarstvu po tunelima.

Većinu tunela u državama nekadašnje SFRJ predstavljaju delo preduzeća. U to vreme, nekadašnja Jugoslavija je izašla iz perioda stagnacije, u koji je zapala za vreme Drugog svetskog rata, što se odrazilo na povećan obim građevinskih poduhvata, koje je u velikoj meri preuzeo Planum.

Na kraju, valjalo bi napomenuti da, kada je reč o izvedenim autoputevima u državama bivše SFRJ, Planum prednjači među srpskim preduzećima.

Iz navedenog ne začuđuje kada se napomene da danas ne prođe ni jedan veći infrastrukturni posao u Srbiji na kome Planum nije uzeo učešća.