Železničke pruge

Na teritoriji bivše Jugoslavije, Planum je izveo radove na postavljanju 55 km železnickih pruga.

Najveci radovi izvedeni su na pruzi Beograd-Bar i u okviru izgradnje Beogradskog železnickog cvora.

Na ovim prugama izgraden je čitav niz pratećih objekata kao što su betonski potporni zidovi, podvožnjaci i nadvožnjaci, betonski propusti, sistemi za dreniranje tla, korekcije i regulacije tokova i mostovi manjeg raspona.

Deonice pruga koje je Planun radio bile su nepristupačne, o čemu govori i podatak da od ukupne dužine izgradenih pruga preko 60% čine tuneli.

Na pruzi Beograd - Bar, uz redovno održavanje saobraćaja, Planum je izveo veći broj osiguranja nestabilnih kosina visokih useka.