Aerodromi

Od svog osnivanja do danas, Planum je izgradio 37 modernih civilnih i vojnih aerodroma i 4 vazduhoplovne baze.

Neposredno posle osnivanja, Planum je gradio iskljucivo aerodrome za vojne potrebe, da bi sredinom 50-ih godina počeo sa izgradnjom prvih većih civilnih međunarodnih aerodroma: Beograd i Podgorica.

Sredinom 60-ih godina otpočela je izgradnja vojnih i civilnih aerodroma u inostranstvu.

Tokom 60-ih godina završeni su civilni aerodromi Rijeka i Dubrovnik u Jugoslaviji.

Od vojnih aerodroma izgradeni su Kleiate u Libanu, Hamma u Siriji, Mafraq u Jordanu i Zambija u Zambiji, a od civilnih Ndola, Luangva i Mbala u Zambiji.

Sredinom 70-ih godina gradili su se velike vazduhoplovne vojne baze u Kuvajtu, lraku i Angoli, gde Planum više ne gradi samo operativne površine na aerodromima vec kompletne, savremene baze. Devedesete godine karakteriše izdradnja i rekonstrukcija aerodroma u Ruskoj federaciji: Kemerovo, Čita, Bratsk, Čeljabinsk, Magnitogorsk. Poslednjih deset godina uspješno su rekonstruisana i tri aerodroma u Srbiji: Lađevci, Batajnica i Niš.

Izvedeni objekti:

Vojni aerodromi u bivšoj Jugoslaviji i Srbiji:

 • Batajnica
 • Niš
 • Kraljevo
 • Tuzla
 • Pula
 • Mostar
 • Podgorica
 • Kraljevo (rekonstrukcija)
 • Batajnica (rekonstrukcija)

Civilni aerodromi u bivšoj Jugoslaviji i Srbiji:

 • Podgorica
 • Beograd
 • Tivat
 • Žabljak
 • Rijeka
 • Priština
 • Dubrovnik
 • Skoplje
 • Ivangrad
 • Beograd (rekonstrukcija)
 • Niš

Vazduhoplovne vojne baze u bivšoj Jugoslaviji i Srbiji:

 • Bihać

Civilni aerodromi u inostranstvu:

 • Ndola - Zambija
 • Luangva - Zambija
 • Mbala - Zambija
 • Kemerovo - Ruska federacija
 • Čita - Ruska federacija
 • Bratsk - Ruska federacija
 • Čeljabinsk - Ruska federacija
 • Magnitogorsk - Ruska federacija

Vojni aerodromi u inostranstvu:

 • Kleyate - Liban
 • Hamma - Sirija
 • Mafraq - Jordan
 • Zambija - Zambija

Vazduhoplovne vojne baze u inostranstvu:

 • Ahmadi - Kuvajt
 • Balad (Project 202-C) - Irak
 • Lubango - Angola