Podzemni objekti

Planum je učestvovao u građenju podzemnih objekata svih vrsta, kakvi su: vojni objekti, saobraćajni putni i železnički tuneli, hidrotehnicki tuneli, podzemne železnicke stanice i šahtove.

Značajno mesto zauzimaju podzemne vojne fabrike, skloništa i skladišta površine poprecnog preseka do 160 m2, sa svim pratećim objektima i instalacijama.

Planum je izveo podzemne objekte ukupne površine oko 310,000 m2 medu kojima su:

  • Vojni objekti Bihać
  • Vojni objekti Fruška Gora
  • Vojni objekti Ponikve
  • Vojni objekti Užice
  • Vojni objekti Bistrica
  • Podzemno železnicko stajalište "Vukov spomenik" u Beogradu