Brane

Planum je izvodio radove u zemlji i inostranstvu na nekoliko značajnih objekata u ovoj oblasti gradevinarstva.

Posebno se izdvajaju sledeći objekti:

  • Nasuta zemljana brana "King Talal" u Jordanu.U branu je ugradeno 4,2 miliona m3 materijala, dok je u preliv, ulaznu građevinu i u druge pratece objekte ugrađeno preko 86,000 m3 betona.
  • Zemljana brana "Kirirom" u Kambodži
  • Zemljana brana "Banieya" u Gvineji
  • Betonska brana "Parmenac" kod Čacka - Srbija
  • Zemljana brana "Alagovac" kod Nevesinja - Bosana i Hercegovina
  • Dovodni tunel dužine 7.7 km hidrotehničkog sistema "Globočica" u Makedoniji
  • Sanacija Zlatiborskog jezera sa izradom ustave i ulazne građevine, u Srbiji.