Građevinske usluge

Sa ponosom ističemo da je Planum jedna od najvećih građevinskih kompanija u Srbiji i značajan regionalni izvođač građevinskih radova.

Oprema
Planum je u posedu moderne, specializovane i višenamenske opreme i postojenja za izvođenje građevinskih radova svih vrsta, modernog postorijenja za popravku i održavanje najkomplikovanijih mašina i opreme, pogona za proizvodnju čeličnih konstrukcija, laboratorije za geomehanička ispitivanja i testiranja betona i asfalta, kao i informacionog sistema za planiranje, procenu i praćenje proizvodnih procesa.
Zaposleni
Sa 680 zaposlenih u Srbiji i 180 zaposlenih u inostranstvu, Planumovi zaposleni i stručnjaci predstavljaju pouzdanu garanciju sposobnosti kompanije da odgovori najkompleksnijim zahtevima modernog tržišta.
Znanje i iskustvo
Kompanija je licencirana za izvođenje svih vrsta građevinskih radova u Srbiji i inostranstvu.

Planum - sedam decenija iskustva

Planum je osnovan 14.01.1948. godine, kao specijalizovano preduzeće za izgradnju vojnih aerodroma.

Uvodna reč g.Ratomira Todorovića, Generalnog direktora GP Planum AD Beograd, sa proslave 70. godišnjice preduzeća - Januar 2018. godine

Planum je preduzeće sa velikim poslovnim iskustvom, sposobno da, koristeći najprimerenija tehnička i tehnološka rešenja, gradi, proširuje i rekonstruiše aerodrome svih kategorija i svih tipova kolovoznih zastora, kao i cele vazduhoplovne baze, puteve i železničke pruge, putne, železničke i hidro-tehničke tunele, podzemne objekte posebne namene, betonske i zemljane brane i objekte gradske infrastrukture.

Opširnije

Planumtours

Organizacija turističkih putovanja, hotelijerstvo, ugostiteljstvo

Turistička agencija Planumtours je osnovana 1994.godine sa ciljem da organizuje putovanja Planumovih zaposlenih na rad u inostranstvo, ali i sve druge poslove turističkog servisa za kompaniju i treća lica.

Opširnije